Přihlásit se

Osoba: Nikola Šulová, Stáj Židovice (ME0147), E, A1457

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty