Přihlásit se

Osoba: Barbora Matysová, JK Němcovy farmy Radonice (MA0098), A, A1459

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
JK Němcovy farmy Radonice - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty