Přihlásit se

Osoba: Aneta Kölblová, Drezurní stáj Pelikán, z.s. (MB0367), B, A1615

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura

Koně

Subjekty