Přihlásit se

Osoba: Sára Roubalová, Durt Design Equestrian club (MA0312), A, A1756

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Durt Design Equestrian club - korespondent

Koně

Subjekty