Přihlásit se

Osoba: Sára Roubalová, WDHteam z.s. (MA0270), A, A1756

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
WDHteam z.s. - jezdec

Koně

Subjekty