Přihlásit se

Osoba: Sára Roubalová, Sportovní stáj Golem,z.s. (MA0127), A, A1756

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty