Přihlásit se

Osoba: Helena Makovcová, Stáj Sportpinto Želkovice z.s. (MB0495), B, A1804

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Sportpinto Želkovice z.s. - jezdec

Koně

Subjekty