Přihlásit se

Osoba: Helena Makovcová, Stáj Sportpinto Želkovice z.s. (MB0495), B, A1804

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty