Přihlásit se

Osoba: Rozalie Jezlová, Equus Bohemia (MB0377), B, A1873

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty