Přihlásit se

Osoba: Anna Lani Novak, JK Záhořany (MB0344), B, A1892

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
JK Záhořany - jezdec
Oblíbené závody (57)

Koně

Subjekty