Přihlásit se

Osoba: Nina Hartzová, JO La-Boheme Zduchovice (MB0283), B, A1968

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty