Přihlásit se

Osoba: Karolína Javorská, City horse, s.r.o. (MA0300), A, A2048

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Steward - Skoky, Mezinárodní
Steward - Skoky, Národní
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Korespondent
City horse, s.r.o. - korespondent

Koně

Subjekty