Přihlásit se

Osoba: Anna Held, Dvůr Hoffmeister z.s. (MA0282), A, A2069

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Dvůr Hoffmeister z.s. - jezdec

Koně

Subjekty