Přihlásit se

Osoba: Klára Smékalová, Stáj Urban z.s. (MA0046), A, A2175

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Stáj Urban z.s. - jezdec
Oblíbené závody (82)

Koně

Subjekty