Přihlásit se

Osoba: Magdalena Held, Dvůr Hoffmeister z.s. (MA0282), A, A2183

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
Dvůr Hoffmeister z.s. - jezdec

Koně

Subjekty