Přihlásit se

Osoba: Kateřina Růžičková, Dvůr Hoffmeister z.s. (MA0282), A, A2184

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty