Přihlásit se

Osoba: Maria Karčeva, Drezurní stáj Pelikán, z.s. (MB0367), B, A2235

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty