Přihlásit se

Osoba: Viktor Skutecký, Stáj Urban z.s. (MA0046), A, A2238

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
S
Bronzový výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony

Koně

Subjekty