Přihlásit se

Osoba: Laura Lišková, Villa Gineta (MA0108), A, A2274

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
D
Stříbrný výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
Villa Gineta - korespondent

Koně

Subjekty