Přihlásit se

Osoba: Adéla Sokolová, Dvůr Hoffmeister z.s. (MA0282), A, A3051

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony
Sportovní odznak pony

Koně

Subjekty