Přihlásit se

Osoba: Zdeněk Palička, WinnerHorses.eu (MB0468), B, B0066

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
WinnerHorses.eu - jezdec

Koně

Subjekty