Přihlásit se

Osoba: Michaela Pavlisová, Jezdecká stáj U ryzáčka, z.s. (ME0075), E, B0145

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Drezura, Trenér II. třídy-specialista
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
Jezdecká stáj U ryzáčka, z.s. - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty