Přihlásit se

Osoba: Andrea Stránská, Jezdecký klub Atrej (MB0271), B, B0217

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2

Koně

Subjekty