Přihlásit se

Osoba: Libor Kurka, SK Stáj 3K Přední Lhota , z.s. (MB0098), B, B0297

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Spřežení
Trenér - Spřežení, Trenér II. třídy-specialista
Garant - ZZVJ - 2/2
A
Zlatý výkonnostní odznak - spřežení
Role v JIS
Jezdec
SK Stáj 3K Přední Lhota , z.s. - jezdec

Koně

Subjekty