Přihlásit se

Osoba: Erik Zuvač, JK Romer - Zuvač (MH0412), H, B0302

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 5/5
Role v JIS
Korespondent
JK Romer - Zuvač - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty