Přihlásit se

Osoba: Miroslava Veberová, JS Hubert Přítoky (MB0141), B, B0593

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JS Hubert Přítoky - jezdec

Koně

Subjekty