Přihlásit se

Osoba: Ivana Hudcová, Dítě a kůň - Sdružení pro hipoterapii (MB0437), B, B0813

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Dítě a kůň - Sdružení pro hipoterapii - statutární zástupce, jezdec

Koně

Subjekty