Přihlásit se

Osoba: Linda Pádivá, JK Team Noskov (MB0111), B, B0860

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty