Přihlásit se

Osoba: Pavel Březina, VOŠ a SZeŠ Benešov (MB0351), B, B1095

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Všestrannost, Stavitel parkurů a tratí III. třídy
Technický delegát - Všestrannost, Základní
Garant - ZZVJ - 8/10
C
Stříbrný výkonnostní odznak - všestrannost

Koně

Subjekty