Přihlásit se

Osoba: Alexandr Soukup, JK Ruda (MB0004), B, B1139

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Spřežení
A
Zlatý výkonnostní odznak - spřežení
Role v JIS
Jezdec
JK Ruda - jezdec

Koně

Subjekty