Přihlásit se

Osoba: Lenka Matunová, Sport.stáj Benátky n.J. (MB0366), B, B1174

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Sport.stáj Benátky n.J. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty