Přihlásit se

Osoba: Ondřej Zvára, Stáj Arcus Czech (MG0299), G, B1228

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Zlatý výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Stáj Arcus Czech - jezdec

Koně

Subjekty