Přihlásit se

Osoba: Ria Lacina Hoffmeisterová, Dvůr Hoffmeister z.s. (MA0282), A, B1599

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 21/21
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Dvůr Hoffmeister z.s. - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (29)

Koně

Subjekty