Přihlásit se

Osoba: Ria Lacina Hoffmeisterová, Dvůr Hoffmeister z.s. (MA0282), A, B1599

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 15/15
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Oblíbené závody (4)

Koně

Subjekty