Přihlásit se

Osoba: Marcela Šohajová, Jezdecká stáj Šohajová (MA0159), A, B1675

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Jezdecká stáj Šohajová - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty