Přihlásit se

Osoba: Kristýna Špitálská, JK PAMELA BYLANY (MB0277), B, B1810

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Spřežení
A
Bronzový výkonnostní odznak - spřežení
Role v JIS
Jezdec
JK PAMELA BYLANY - jezdec

Koně

Subjekty