Přihlásit se

Osoba: Daniela Mlejnková, Stáj Equino, z.s. (MB0382), B, B1904

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Stáj Equino, z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty