Přihlásit se

Osoba: Markéta Brychtová, Stáj Forte, Svárov (MB0194), B, B1954

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Základní
Garant - ZZVJ - 3/4
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
Stáj Forte, Svárov - korespondent
Oblíbené závody (3)

Koně

Subjekty