Přihlásit se

Osoba: Zuzana Fialová, Jezdecký klub FLAMENCO Sloupno (MF0292), F, B1985

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura, Paradrezura
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub FLAMENCO Sloupno - jezdec

Koně

Subjekty