Přihlásit se

Osoba: Robert Pokorný, MÉDEA EQUESTRIAN TEAM, z.s. (MA0281), A, B2144

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Základní
Rozhodčí - Všestrannost, Základní
Stavitel - Všestrannost, Stavitel parkurů a tratí III. třídy
Technický delegát - Všestrannost, Základní

Koně

Subjekty