Přihlásit se

Osoba: Tereza Tůmová, Jezdecký klub Bělokozly (MB0339), B, B2181

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
Jezdecký klub Bělokozly - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty