Přihlásit se

Osoba: Přemysl Adam, Jezdecký klub Adam, o.s. (MB0312), B, B2208

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Korespondent
Jezdecký klub Adam, o.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty