Přihlásit se

Osoba: Barbora Tomanová, JK Dance and Jump (MA0171), A, B2238

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný

Koně

Subjekty