Přihlásit se

Osoba: Barbora Tomanová, V Team Prague Arena, z.s. (MA0304), A, B2238

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Role v JIS
Korespondent
V Team Prague Arena, z.s. - korespondent

Koně

Subjekty