Přihlásit se

Osoba: Adéla Císařová, JK Svobodných pánů a paní ze šumavských plání (MD0247), D, B2270

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
DCS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraBronzový výkonnostní odznak - všestrannostBronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty