Přihlásit se

Osoba: Veronika Hofmanová, Rescue and riders team (MC0307), C, B2381

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty