Přihlásit se

Osoba: Zuzana Bezděková, Wrbna Racing a.s. (MA0054), A, B2393

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Wrbna Racing a.s. - jezdec
Oblíbené závody (53)

Koně

Subjekty