Přihlásit se

Osoba: Zdeňka Vávrová, JS MAZVA Čakov, z.s. (MB0307), B, B2490

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
JS MAZVA Čakov, z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty