Přihlásit se

Osoba: Josef Lánský, JO La-Boheme Zduchovice (MB0283), B, B2511

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 3/4

Koně

Subjekty