Přihlásit se

Osoba: Tereza Kabešová, JK Marko, z.s. (MB0285), B, B2553

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Pony, Všeobecná
Garant - ZZVJ - 4/4
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty