Přihlásit se

Osoba: Veronika Božíková, Sportstable (MB0374), B, B2572

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
Sportstable - korespondent, statutární zástupce, jezdec
Oblíbené závody (4)

Koně

Subjekty