Přihlásit se

Osoba: Michael Mácha, SK Stáj 3K Přední Lhota , z.s. (MB0098), B, B2621

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec, Sportovní zástupce
SK Stáj 3K Přední Lhota , z.s. - jezdec, sportovní zástupce

Koně

Subjekty