Přihlásit se

Osoba: Tereza Mücková, PCT, s.r.o. Ptýrov (MB0260), B, B2721

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 1/1
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
PCT, s.r.o. Ptýrov - jezdec
Sportovní stáj Hořátev - Nymburk, z.s. - korespondent

Koně

Subjekty