Přihlásit se

Osoba: Tereza Mücková, Sportovní stáj Hořátev - Nymburk, z.s. (MB0448), B, B2721

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Korespondent
Sportovní stáj Hořátev - Nymburk, z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty