Přihlásit se

Osoba: Nicola Grünthalová, JK Opřetice, z.s. (MB0232), B, B2769

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony

Koně

Subjekty