Přihlásit se

Osoba: Barbora Kudějová, JK Heroutice (MB0067), B, B2800

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
JK Heroutice - jezdec

Koně

Subjekty